Меню
Количка

Добре дошли в БО ХОБИ ЛЕГО магазин!

Конфиденциалност

Политика за конфиденциалност

Уважаеми клиенти,

БО ХОБИ ООД, в качеството си на собственик на BOHOBBY.com гарантира Вашата анонимност и запазването на всяка информация, доверена ни от вас. Всички данни /адрес, е-мейл, имена и телефони/, които са ни предоставени, ще бъдат използвани единствено и само за осъществяването на контакт с вас във връзка с получаването на избраната от вас стока и по никакви други причини!

Сайт на КЗП

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ОСИГУРЯВА

 1. Ефективен надзор на пазара посредством прилагане на националните и европейски политики за защита на потребителите срещу придобиване на опасни стоки и услуги, включително чрез засилено сътрудничество между националните органи и системата GRAS-RAPEX.
 2. Осигуряване по-високо ниво на защита на икономическите интереси на потребителите чрез по-строги изисквания към търговската дейност в отделните пазарни сектори и по-ефективен контрол върху качеството на предлаганите туристически услуги:
  • преустановяване на различни форми на нелоялни търговски практики;
  • отстраняване на неравноправни клаузи в договори с общи условия;
  • контрол върху качеството на предлаганите туристически услуги.
 3. Укрепване потребителската позиция на пазара чрез по-добро информиране на гражданите и обучението им за придобиване на умения да изпълнят ролята си в съвременната икономика като направят така, че пазарът да работи за тях, както и осигуряване на ефективна защита срещу рискове и заплахи, с които те не могат да се справят индивидуално.
 4. Оптимизиране на сътрудничеството и координацията между националните контролни и регулаторни органи, имащи отношение към защитата на интересите на потребителите, чрез по-ефективни форми на взаимодействие и добри административни практики, съобразени с функциите и задачите на всеки от тях.
 5. Развитие и усъвършенстване на системата за повишаване квалификацията на служителите по отношение прилагането на хармонизираното с правото на ЕС българско законодателство за защита на потребителите.
 6. Създаване на условия за подобряване достъпа на потребителите до алтернативни способи за решаване на спорове и повишаване нивото на потребителска защита чрез осигуряването на ефикасни, бързи и евтини начини за разрешаване на национални и трансгранични спорове, възникнали между потребители и търговци.


Повече информация на сайта на КЗП

Платформа за онлайн решаване на спорове

Какво представлява този уебсайт?

Този уебсайт е създаден от ЕС в помощ на потребителите. Можете да го използвате, за да подадете жалба относно стоки или услуги, които сте купили по интернет, и за да намерите неутрална трета страна („орган за решаване на спорове“), която да разгледа спора. В някои страни търговците също могат да подават жалби срещу потребители. Ако това важи за вашата държава, можете да използвате системата като търговец, за да подадете жалба срещу потребител. Всички изброени на този уебсайт органи за решаване на спорове са проверени, за да сме сигурни, че отговарят на нашите стандарти, и са регистрирани от властите в съответната държава.

Влезте в сайта на https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BGИзползваме "бисквитки", за да подобрим функционалността на сайта. Прочетете тук: Политика за бисквитки.